Особливості вживання дієслів hire, rent, let, lease, charter у діловій англійській мові

Багато сфер ділової англійської мови торкається оренди та позички. У міжнародному діловому спілкуванні може виникнути проблема з використанням дієслів на їх позначення - hire, rent, let, lease, charter, та ін. Тож ознайомимося з тонкощами використання цих дієслів. Якщо ви винаймаєте (hire) щось, то це означає, що ви платите власникові, аби мати право користуватися чимось протягом визначеного терміну (переважно короткого): We hired a car for the weekend. Ви можете вживати слово rent у таких самих ситуаціях, але стосовно велосипеду чи обладнання. Також можна використати у значенні оплати за використання якоїсь майна: They’ve rented an office in New York. У американській англійській hire головним чином вживається відносно людини, а rent - відносно житлової власності, наприклад: She was hired for the job. Якщо ви позичаєте своє майно або дозволяєте ним комусь користуватися за оплату, то краще говорити let: Mrs Green has decided to let her house to a Dutch couple. Є також можливість віддати в довгострокову оренду – лізинг (leasing): Our firm has leased some new equipment; а також щодо оренди житла: He persuaded the local council to lease him the second and the third floors of a tower block. Якщо ж ми говоримо про оплату наймання якогось транспорту – корабля, поїзда, літака, - то беремо слово charter: We plan to charter a special train to Edinburgh. У діловій англійській мові є відповідні іменники: a rent, a rental, a lease, a charter, але: не можна говорити a hire, a let. На завершення посібник пропонує вирази з наведеними словами, які знадобляться у професійній діяльності ділової людини: For Hire – за наймомTo Let – здається в орендуHire Purchase – купівля у розстрочкуHiring and Firing – найом та звільненняІ, нарешті, англійська мова не допускає змішання смислу слів lend та borrow. Перше говоримо тоді, коли самі віддаємо щось комусь на певних умовах. А borrow – тоді, коли беремо в оренду річ, яку зобов’язуємося повернути через деякий час. Peter Strutt. Longman Business Usage p. 108-109

Ольга Моргун

American Academy of Business English - курси ділової англійської мови

  • Комментарии отключены

Комментарии закрыты.